Skinnable Control Panel
Du kan välja mellan tre gränssnitt: Vänster meny, Ingen meny och Textbaserad. Ingen meny anänder ikoner för att komma till vilket ställe som helst i din kontrollpanel.
  Välkommen till Elsewhere webbhotell. Företagspaket plan signup


You have chosen to subscribe to the Företagspaket plan.
The plan includes:
  Your own newly registered or transferred domain;
  Your own virtual mail server including 125 free mailboxes; mailing lists; mail forwarding; autoresponders; mailbox aliases; AntiSpam;
  Your own virtual web server (name or IP based hosting) including CGI; PHP; SSI; Custom Error Documents; Error Log; Referrer Log; Agent Log; MIME Type; FrontPage extensions; SSL; modlogan web statistics; Comodo SSL;
  Your own virtual FTP Server

  Your own anonymous FTP Server

  MySQL database support

Setup Fee: 89,00 SEK Monthly Fee: 149,00 SEK